skip to Main Content
(+358)20 787 0019 asiakaspalvelu@eviahr.fi
palvelut_yrityksille
Palkanlaskijat, jotka tuntevat toimialan!

Kun yrityksenne antaa palkanlaskennan Evia HR:n asiantuntijoiden vastuulle, yrityksenne varmistaa sen, että kaikki tapahtuu lakien ja asetusten mukaisesti.

Moderni palkanlaskenta perustuu luotettaviin sähköisiin prosesseihin ja palkanlaskentapalvelua tuottavan yrityksen osaamiseen.

Ottaessamme haltuumme yrityksenne palkanlaskennan, niin analysoimme ensin sen nykytilan. Ehdotamme, osallistumme ja toteutamme. Käynnistämme palkkapalvelut aina projektina. Tarkasti, huolellisesti, mutta silti nopeasti!

Perusmuotoisena palkanlaskennan palvelumme käsittää:

 • Palkanlaskenta ja maksatus
 • Palkkalaskelman lähetys palkansaajalle
 • Lomapalkkojen laskenta
 • Viranomaisilmoitukset ja niiden maksatus
 • Vuosi-ilmoitukset
 • Palkkakirjanpidon raportointi

Palkkojen perusteet kerätään teiltä sähköisesti. Jos käytössänne on jo palkkojen perusteiden keräämiseen soveltuva järjestelmä, niin pystymme todennäköisesti integroitumaan siihen, jos kyseessä on yleisesti tunnettu järjestelmätoimittaja.

Tarvittaessa toimitamme yrityksenne käyttöön palkan perusteiden keräämiseen soveltuvan, alan uusinta teknologiaa edustavan järjestelmän. Koska Evia HR:llä on itsellään vahva tietojärjestelmä-osaaminen, niin järjestelmien käyttöönotto on yleisesti ottaen helppoa ja nopeaa.

Kokonaisuus toteutetaan erittäin kustannustehokkaasti ilman mittavia aloituskustannuksia. Sekä laskenta- että tietojärjestelmälaskutus perustuu aina toteutuneisiin tapahtumiin!

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Ota yhteyttä:

Kari Heikkilä
Tel. 040 520 3039
asiakaspalvelu@eviahr.fi

Palkkojen perusteet keskitetysti hallintaan

Toimivan palkanmaksuprosessin kannalta on erityisen tärkeää, että palkkojen perusteet kerätään keskitetysti, sähköistä järjestelmää hyödyntäen.

Evia HR toimittaa yhtiönne käyttöön, palkkapalvelun yhteydessä, järjestelmän, jolla palkkojen perusteet voidaan kerätä luotettavasti yhteen paikkaan.

Työntekijät voivat kirjata järjestelmään:

 • Suoritetut työtunnit
 • Muut palkan perusteena olevat suoritteet (tehtäväkohtainen palkanosa)
 • Verottomat korvaukset, kuten kilometri- ja päivärahakorvaukset

Kirjaus voi tapahtua joko verkkoselaimella, tai puhelimeen asennettavalla aplikaatiolla.

Hyväksymisprosessi voidaan asettaa toimivaksi haluamallanne tavalla. Esimerkiksi työntekijä kirjaa tunnit, esimies hyväksyy ne, jonka jälkeen palkat ovat valmiina laskentaa ja maksamista varten. Hyväksymiskierto voidaan määrittää myös useammalle henkilölle.

Ei ole merkityksetöntä millä järjestelmällä työsuoritetietoja kerätään. Järjestelmätoimittajan tulee olla luotettava ja käyttäjäpuolen on voitava luottaa siihen, että toimittaja on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään järjestelmää myös tulevaisuutta varten.

Evia HR käyttää toiminnassaan ainoastaan tunnettuja ja luotettavia järjestelmätoimittajia ja toimii heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä.

Ottaisiko yrityksenne verokorttien sijaan vastaan ennemmin laskuja?

Työsuhteiden kokonaisvaltainen hallinnointi on Evia HR:n toiminnan ydin.

Olemme tuoneet toimialalle palvelukonseptin, joka on käsityksemme mukaan alalla täysin uniikki!

Työn teettämisen periaatteet muuttuvat koko ajan. Henkilöstöhallinto on kokonaan oma osa-alueensa, joka vaatii aikaa, järjestelmiä ja sopimuksia eri sidosryhmien kanssa.

Palvelukonseptimme avulla yrityksenne voi siirtää nämä tehtävät luotettavalle kumppanille!

Kun yhtiössänne on avoinna tehtäviä ja niille tekijät, niin palkkaamme tekijät puolestanne. Toimimme työntekijän juridisena työnantajana ja hoidamme lakisääteiset velvoitteet puolestanne.

Teemme:

 • Työsopimuksen työntekijän kanssa. Työsopimus voi olla joko freelancer periaatteella laadittu, taikka toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen sopimus.
 • Hoidamme lakisääteiset velvoitteet ja maksamme työntekijälle sovitun palkan.
 • Statuksemme suhteessa yhtiöönne on alihankkija. Kyseessä on siis myös merkittävä rekrytointeihin kohdentuva riskienhallintatoimi yhtiönne näkökulmasta.

Palvelukonseptimme päällä toimivat työntekijät ja heidän työsuoritteensa hallinnoidaan samalla tietojärjestelmä-alustalla, kuin muutkin työntekijämme.

Ratkaisu integroituu yhtiönne toimintaan saumattomasti ja esim. työkohderaportointi muuttuu helpoksi. Järjestelmämme avulla näet miten suoritettu projekti-, keikka-, tai tapahtuma käyttäytyi henkilöstökulujen osalta!

Kustannusrakenne palvelun käyttäjille on läpinäkyvä, selkeä ja poikkeuksellisen kustannustehokas. Saat meiltä laskun, jossa erikseen kulkevat palkkakulut ja sovittu palvelumaksu. Palkkakulut laskutetaan läpi toteutuneen mukaan, johon ei lisätä muuta kuin arvonlisävero! Tässä vaiheessa kustannus on siis sama, kuin tilanteessa, jossa työntekijä olisi ollut yhtiönne palveluksessa suoraan!

Palvelumaksuna veloitamme prosenttiosuuden laskun loppusummasta. Tällä katamme toimintamme kulut ja teemme liikevoitto-osuuden.

Muita kuluja palvelusta ei synny. Huomaa, että yhteistyökumppaninamme pääset nauttimaan jo valmiiksi kustannustehokkaasta palvelusta vielä tehokkaammin!

Lisätietoa palvelusta saat:

Kari Heikkilä
Toimitusjohtaja
Tel. 040 520 3039
asiakaspalvelu@eviahr.fi

Millainen työsopimus mihinkin tilanteeseen? Kysy meiltä?

Erilaiset tehtäväkokonaisuudet, niihin liittyvät vastuut ja tehtävän kesto vaikuttavat siihen millainen työsopimus työntekijän kanssa kannattaa laatia.

Tiesitkö, että vaikkapa freelancer -sopimuksia voidaan laatia monin eri perustein? Tehtävien sisältö ja siihen oikein laadittu sopimus voi vaikuttaa palkan sivukuluihin jopa merkittävästi!

Syntyikö jostain riitatilanne etkä tiedä miten asiaan tulisi reagoida?

Työsuhdeasiantuntijoillamme on työsuhteisiin liittyvästä juridiikasta pitkään kokemukseen perustuva tuntemus.

Asioihin kannattaa reagoida tietysti jo ennalta, ennen kuin jostain syntyy mahdollisesti riitaa. Hyvä tällainen toimi on esimerkiksi hyvin laadittu työsopimus!

Jos et tiedä, niin kysy meiltä! Toimimme jokainen oman osaamisalueemme puitteissa. Kaikkea ei tarvitse tietää, tai tehdä itse.

Olemme täällä teitä varten!

Työsuhdejuridiikkaan liittyvissä asioissa voit palvelusopimuksen tehtyäsi, soittaa palvelunumeroomme, jossa teitä palvelee aina kokenut asiantuntija.

Palvelunumeromme on: (palvelu ei vielä avoinna)

Liity Evia HR Oy:n yhteistyökumppaniksi - se kannattaa tehdä heti!

Evia HR tarjoaa valituille tapahtuma-alan yritystoimijoille mahdollisuuden liittyä Evia -yhteistyökumppani -ohjelmaan.

Yhteistyökumppani -ohjelma on tarkoitettu jo toimintansa vakiinnuttaneille, vakavaraisille ja luotettaville toimijoille.

Yhteistyökumppanuus Evia HR:n kanssa tuo mukanaan mm. seuraavat hyödyt:

 • Yhteistyökumppanihinnat kaikkien palveluiden kohdalla
 • Neuvontapalvelut ovat yhteistyökumppaneille aina maksuttomia
 • Yhteistyökumppani -pakettiin kuuluu yhtiön osake ja paikka ohjausryhmässä

Ohjausryhmässä tehdään liiketoimintaa koskevat periaatepäätökset.

Evia HR:n yhteistyökumppanit hyötyvät monella tavoin kumppanuudesta. Sen avulla HR-toiminnot on mahdollista järjestää erittäin tehokkaiksi ja kattaviksi. Lisäksi yhteistyökumppanit pääsevät itse vaikuttamaan vahvasti siihen, miten yhtiön palveluita kehitetään.

Kumppaniohjelmasta vastaa:

Kari Heikkilä
Toimitusjohtaja
Tel. 040 520 3039
asiakaspalvelu@eviahr.fi

Back To Top